Vuokrausehdot

 1. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon käyvän arvon mukaan, ellei hän kykene osoittamaan huolehtineensa vuokravälineistä huolellisesti.
   

 2. Vuokraajan tulee ilmoittaa viipymättä Kalhut Oy:lle suksien katoamisesta tai suksille aiheutuneesta vahingosta.
   

 3. Vuokraajan tulee huolehtia vuokrasuksista sekä toimia varovaisesti ja huolellisesti.
   

 4. Vuokraaja vuokraa ja hiihtää omalla vastuullaan ja hänen tulee huolehtia itse omista voimassaolevista vakuutuksistaan.
   

 5. Mikäli sukset katoaa tai ne varastetaan, vuokraaja on velvollinen korvaamaan Kalhut Oy:lle vastaavien suksien hankintahinnan.


Muistathan, että pidemmälle reissulle lähtiessäsi olet itse vastuussa, mikäli suksi katkeaa, etkä pääse jatkamaan matkaa.

Voit halutessasi vuokrata muun paketin yhteydessä varasuksen ja -sauvan, mistä sovitaan erikseen varaston henkilöstön kanssa.